Tag: Tiêm chủng
18:21 | 23/07/2013
(iTin) - Vaccine tốt. Bảo quản tốt. Tiêm tốt… Tất cả đều tốt. Tất cả đều đúng. Chỉ có một điều không tốt đó là 3 cái chết oan ức của những đứa bé vô tội. Và nếu vậy thì rõ ràng, cái đúng đó phải là không tốt, cũng như cái tốt đó hẳn nhiên không đúng.
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá