Tag: Ph.Ăng-ghen
08:43 | 28/11/2011
(VN News Plus) -  Ph.Ăng-ghen là một nhà bác học thiên tài, người thầy lỗi lạc của giai cấp vô sản và lao động quốc tế, người đã cùng với C.Mác sáng tạo nên học thuyết khoa học và cách mạng mang tên C.Mác.
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá