Tag: Hoa Xuân Oánh
08:43 | 27/04/2013
(iTin) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng cụm từ “lợi ích cốt lõi” trong tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku / Điếu Ngư. 
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá