Tag: Chủ tịch ASEAN
13:43 | 29/05/2012
(VN News Plus) - Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ trình bày lập trường của họ về vấn đề biển Biển Đông khi gặp các đồng cấp ASEAN. 
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá