Tag: Chính sách tiền lương
10:05 | 10/07/2013
(iTin) - Nhân tài muốn về Thủ đô ư? Cứ phải chuẩn bị tinh thần bằng việc “pha trà” cái đã, bởi đến giờ, sau 11 năm “nỗ lực” với “đủ mọi chính sách”, Hà Nội vẫn được biết đến như một cánh cửa hẹp. Nói là chính sách “trải thảm đỏ” cũng đúng mà là “cuộn (để cất bỏ) thảm đỏ cũng chẳng sai. 
22:03 | 17/05/2012
(VN News Plus) - Ngày 17/5, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo "Chính sách tiền lương: Thực trạng và các giải pháp cải cách." 
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá