Tag: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
11:34 | 11/02/2012
(VN News Plus) - Đầu Xuân Nhâm Thìn  tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;  Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Bài phát biểu quan trọng.  
19:08 | 22/01/2012
(VN News Plus) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú  Trọng cho biết, Nghị quyết đã rất đúng, rất trúng, nhưng phải đưa Nghị quyết đi  vào cuộc sống, phải biến thành hiện thực sinh động thì mới có ý nghĩa.
14:55 | 13/01/2012
(VN News Plus) - Trong công tác xây dựng Đảng, có những việc chiến lược yêu cầu phải cần và đủ những yếu tố khách quan, chủ quan, song có những việc có thể làm ngay, làm thường xuyên, liên tục không cần chờ đợi. Chúng ta đều biết những công việc ấy không hề xa xôi, viển vông, to tát mà rất gần gũi, gắn bó với chúng ta hàng ngày như cơm ăn, nước uống. 
08:48 | 10/01/2012
(VN News Plus) - Hơn lúc nào hết, Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sự cần thiết phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay được đặt ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng với nhiều lý do, song có thể khái quát ở một số điểm cơ bản.
14:05 | 06/01/2012
(VN News Plus) – Căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng và của đất nước, của thế giới, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI xác định 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng ta hiện nay với mong muốn tạo ra những kết quả cụ thể rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân.  
15:27 | 31/12/2011
(VN News Plus) – Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
18:07 | 28/12/2011
(VN News Plus) – Ngày 26/12, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với một số đề án, báo cáo về công tác xây dựng đảng, phát triển KT - XH...
09:22 | 09/10/2011
(VN News Plus) - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2011), nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có bài viết, nhấn mạnh đồng chí Lê Đức Thọ xứng đáng là "một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", và xứng đáng với những "công trạng to lớn vì Ðảng, vì dân" mà Ðại hội lần thứ VI của Ðảng đã tuyên dương.
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá