Tag: ADMM-6
09:15 | 30/05/2012
 (VN News Plus) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định các nước ASEAN phải quyết tâm duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
13:43 | 29/05/2012
(VN News Plus) - Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ trình bày lập trường của họ về vấn đề biển Biển Đông khi gặp các đồng cấp ASEAN. 
21:26 | 28/05/2012
(VN New Plus) - Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ tích cực đóng góp vào thành công chung của ADMM-6 với tinh thần chủ động, tích cực. 
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá