Tag: Đinh Tiến Dũng
20:07 | 01/10/2013
(iTin) - Một biểu hiện của tầm nhìn và tư duy quản lý “sợi dây chuối”?! Rất đông người hưởng lương đã trải qua đủ cả 3 trạng thái tinh thần sau khi đọc một bản tin chỉ vài trăm chữ cho biết Bộ Tài chính muốn giảm 100.000 đồng trong phần tiền lương tối thiểu vốn đã còm cõi, như một biện pháp “cân đối thu chi”. 
08:37 | 25/05/2013
(iTin) - Đưa ra 4 ưu tiên trên cương vị mới, thậm chí nhắc cụ thể đến giá xăng và giá điện, tân Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết ông sẽ “tránh các cú sốc do điều hành chính sách không để ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân”. 
10:40 | 24/05/2013
(iTin) - Tỷ lệ ủng hộ ông Đinh Tiến Dũng đảm nhận chức vụ mới là 71,2%, sau khi 84% đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường sáng nay đồng ý ông thôi chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. 
16:10 | 23/05/2013
(iTin) - 15h20 chiều nay, Thủ tướng trình phương án nhân sự mới sau khi 85,94% đại biểu Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Tài chính với ông Vương Đình Huệ. Thủ tướng đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng kế nhiệm chức danh Bộ trưởng Tài chính. 
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá