Tag: Đầu tư công
16:32 | 28/11/2013
(iTin) - Chỉ một chữ “công”, trong phân biệt với chữ “tư”, cho ra rất nhiều sự thật mà chúng ta đang phải đương nhiên chấp nhận. Sự thật là làm cái gì bằng tiền thuế của dân cũng đắt hơn làm bằng tiền túi của dân. Một cái nhà WC dát vàng ở Thủ đô chưa có thiết kế đã được Chủ đầu tư tính toán hết “có 1 tỷ”. Trong khi các nhà thầu sẵn sàng làm với giá 300 triệu.
11:03 | 21/09/2012
(iTin) - “Việt Nam đối diện với thử thách to lớn trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, cần chi phí không nhỏ và đòi hỏi tư duy thực sự đổi mới”. 
21:36 | 05/06/2012
(VN News Plus) - Đa số các đại biểu Quốc hội đề nghị cần thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
18:59 | 03/05/2012
(VN News Plus) - Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần tái cơ cấu đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước nhằm thay đổi nền kinh tế Việt Nam về chất. 
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá