Tag: Bùi Văn Phú
23:28 | 21/01/2012
(VN News Plus) - Ông Bùi Văn Phú, một Việt kiều, hiện dạy học và là một nhà báo tự do đang sống và sinh hoạt cộng đồng tại vùng Vịnh San Francisco từ năm 1975. Gửi cho BBC Tiếng Việt từ San Jose bài viết với nhan đề "Trải qua bốn Tết con Rồng". Bài viết phản ánh cách nhìn riêng của tác giả. VN News Plus, xin đăng lại bài viết này.
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá