Tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn

Thứ Sáu, 09/12/2011 | 08:10 GMT+7

(VN News Plus) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu, trong thời gian tới, mục tiêu kiên định là tiếp tục đổi mới, sắp xếp, nói cách khác là tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn; làm tốt hơn vai trò, chức năng được Đảng và Nhà nước giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên định mục tiêu đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước - Ảnh Chinhphu.vn

 

Ngày 8/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp để tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới, nhất là đóng góp vào Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp sắp được phê duyệt, nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo tính ổn định kinh tế vĩ mô, các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, an ninh chính trị; an ninh năng lượng, lương thực… của đất nước.

“Có nhiều công trình công ích, các công trình phúc lợi xã hội… mà chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới có thể đảm nhận và thực hiện”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Việc tái cơ cấu để doanh nghiệp làm tốt hơn vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn với nguồn lực được giao.

Đánh giá 10 năm tiến hành sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xây dựng được hệ thống thể chế khá đồng bộ, trong đó có thể chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; thể chế quản lý của chủ sở hữu; thể chế đảm bảo cho doanh nghiệp nhà nước quản lý sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, chúng ta đã giảm mạnh được số doanh nghiệp nhà nước nhỏ, những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn, từ đó các doanh nghiệp này có điều kiện tập trung vào những ngành nghề chính, những ngành nghề cần nắm giữ, cần can thiệp, hạn chế đầu tư dàn trải. Qua sắp xếp, quy mô của doanh nghiệp ngày lớn lên, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng tăng lên; thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện…

Ảnh Chinhphu.vn

Đặc biệt, những kết quả đạt được trong cổ phần hóa đã tạo ra cơ chế đa sở hữu, tạo động lực mới và cơ chế quản lý mới cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động năng động, hiệu quả hơn; quản trị minh bạch, công khai hơn. Có thể khẳng định những kết quả trong cổ phần hóa doanh nghiệp trong 10 năm qua là đúng hướng, đúng chủ trương và mang lại kết quả thành công.

Tuy nhiên, bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại như thể chế quản lý vẫn chưa đồng bộ, còn vướng mắc, còn chưa phù hợp; hoạt động cổ phần hóa còn chậm; nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa làm tốt vai trò và nhiệm vụ được giao, hiệu quả kinh doanh thấp; một số doanh nghiệp để thua lỗ kéo dài; một số doanh nghiệp để xảy ra tiêu cực, sai phạm, làm ảnh hưởng tới uy tín chung của doanh nghiệp nhà nước…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu, trong thời gian tới, mục tiêu kiên định là tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hay nói cách khác là tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả cao hơn so với nguồn lực được giao; làm tốt vai trò, chức năng được Đảng và Nhà nước giao cho doanh nghiệp nhà nước trong đó có vấn đề đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ mục tiêu nên trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể trong đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực như quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; thể chế về tổ chức công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước… Xây dựng định hướng trong sắp xếp, quản lý nông, lâm trường quốc doanh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng ba cho đại diện Bộ Công Thương, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp - Ảnh Chinhphu.vn

Các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện các phương án cụ thể trong sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở từng lĩnh vực ngay trong năm 2011. Xác định rõ những loại doanh nghiệp nào mà nhà nước cần giữ 100% vốn, những loại doanh nghiệp nào cần cổ phần hóa; có kế hoạch rút vốn ở những lĩnh vực đầu tư ngoài ngành…

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước. Đảm bảo đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần hết sức quan tâm và nghiêm túc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ngay sau khi Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được phê duyệt vào thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Bộ Công Thương, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2001 – 2010.

Nhân dịp này, 16 tập thể và 125 cá nhân có thành tích trong công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc

Ý kiến phản hồi(0)
Ý kiến của bạn

Tin mới nhất
Tin cũ hơn
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá