Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp trước Đại hội 18

Thứ Ba, 23/10/2012 | 11:00 GMT+7

(iTin) - Ngày 22/10, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào.
 
Ông Tập Cận Bình chủ trì buổi họp chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
 
Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình trưng cầu ý kiến trong và ngoài Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 về dự thảo Báo cáo tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Đại hội 18) cũng như tình hình trưng cầu ý kiến trong nội bộ Đảng về dự thảo sửa đổi "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc".
 
Hội nghị quyết định căn cứ vào ý kiến thảo luận lần này, sau khi tiến hành sửa đổi sẽ đệ trình hai dự thảo văn kiện trên lên Hội nghị Trung ương 7 khóa 17 tổ chức ngày 1/11 để tiếp tục thảo luận trước khi đệ trình lên Đại hội 18, dự kiến diễn ra ngày 8/11.
 
Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Đại hội 18 là một kỳ đại hội rất quan trọng, được triệu tập trong thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội khá giả, cải cách mở cửa theo hướng sâu rộng, đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc cổ vũ và động viên toàn Đảng, nhân dân các dân tộc Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh tiến trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
 
Theo hội nghị, toàn Đảng cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng "Ba đại diện" làm chỉ đạo, quán triệt quan điểm phát triển khoa học, giải phóng tư tưởng, cải cách mở cửa, tập trung sức mạnh, giải quyết khó khăn, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phấn đấu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Hội nghị nhấn mạnh, tăng cường xây dựng Đảng có vai trò quy phạm và mang tính chỉ đạo căn bản.
 
Việc Đại hội 18 căn cứ vào sự thay đổi tình hình và nhiệm vụ phát triển để tiến hành sửa đổi thích hợp đối với Điều lệ Đảng sẽ có lợi cho toàn Đảng học tập, tôn trọng, quán triệt, bảo vệ điều lệ này, thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và xây dựng Đảng tiến lên phía trước.
 
Tuyên bố đưa ra sau hội nghị cho biết, Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề ra những kế hoạch chiến lược cho cải cách và phát triển của Trung Quốc với trọng tâm nhằm vào những vấn đề tồn tại nổi lên trong quá trình phát triển đất nước và những vấn đề người dân quan tâm.
 
Đại hội sẽ đẩy mạnh phát triển xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa. Đại hội sẽ thúc đẩy việc xây dựng Đảng, phát triển khoa học và cổ vũ sự hài hòa trong xã hội cũng tiếp tục cải thiện mức sống và phúc lợi của nhân dân./.
 

(TTXVN) 

Ý kiến phản hồi(0)
Ý kiến của bạn

Tin mới nhất
Tin cũ hơn
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá