16:37 | 26/11/2012
(iTin) - Chuyện học sinh cả lớp, cả trường, cả huyện… rầm rộ đi thi “chữ đẹp” thể hiện triết lý rất lỗi thời. Tại sao trẻ em cứ phải vung phí vào những cuộc đua - tuy rất bổ ích cho “thành tích” của người có quyền, nhưng - vô bổ đối với sự nghiệp tương lai của chính các em? 
16:53 | 22/11/2012
(iTin) - “KHCN là chìa khóa cho sự phát triển”. Tuyệt đối đúng, cả về quan điểm chính trị cũng như… khoa học. Chỉ có điều, “chiếc chìa khóa” đó đang thiếu một chiếc chìa khóa. 
Trang 5/5 [1][2][3][4][5] Chuyển nhanh
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá