Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016)

8/8/2011| 11h45 (GMT+7)

(VN News Plus) - Sáng ngày 3/8/2011, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và Thủ trưởng của 22 bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ.

Trước khi bỏ phiếu, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các thành viên Chính phủ. Thủ tướng cũng đã báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.

 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các thành viên Chính phủ. Ảnh: Viết Thành

Theo kết quả bỏ phiếu, các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh đã đắc cử vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ.

22 vị trí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ được Quốc hội tín nhiệm bầu cho các ông, bà sau:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Bộ Công an: Ông Trần Đại Quang

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Phạm Bình Minh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Vũ Đức Đam

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Nguyễn Thái Bình

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ông Bùi Quang Vinh

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Vương Đình Huệ

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Ông Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Ông Đinh La Thăng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ông Nguyễn Minh Quang

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn Bắc Son

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Bà Phạm Thị Hải Chuyền

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ông Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ: Ông Nguyễn Quân

Bộ trưởng Bộ Y tế: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ông Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Giàng Seo Phử

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Ông Nguyễn Văn Bình

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Huỳnh Phong Tranh.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ với 98,4% tổng số đại biểu tán thành.

Cùng các thành viên Chính phủ khác ra mắt Quốc hội và nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội đối với cá nhân Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ.

> Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng

Thủ tướng cho biết, các thành viên Chính phủ nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ nguyện trung thành với Đảng, với hiến pháp và pháp luật Việt Nam, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

"Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trị cao nhất và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mình", Thủ tướng nói.
 

Thủ tướng cho biết, Thủ tướng và Chính phủ nhận thức rõ nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới là phải tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực cao nhất cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015, đặc biệt là 3 khâu đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Trước mắt, Chính phủ sẽ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, thực hiện kiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa, Thủ tướng và Chính phủ sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Bộ chính trị, Ban chấp hành TƯ Đảng, tập trung sức xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước, trước hết là Chính phủ, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp đúng pháp luật, có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và ngăn ngừa quan liêu. Thủ tướng và Chính phủ mong nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan, đoàn thể, đồng chí, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài để Chính phủ có thể hoàn thành trọng trách được giao.

Thay mặt Chính phủ khóa mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ sự đánh giá cao của Chính phủ nhiệm kỳ mới với sự đóng góp quan trọng của Chính phủ khóa XII. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ khóa mới sẽ kế thừa các truyền thống tốt đẹp của Chính phủ các khóa tiền bối, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ.

"Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước", Thủ tướng nói.

Vân An
Ý kiến phản hồi(0)
Ý kiến của bạn

Tin mới nhất
Tin cũ hơn
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá